Der er pt. ikke nedlagt forbud i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 2, 2. pkt. mod anvendelse af konkrete værker i nogen FFS-aftaler med aftalelicensvirkning jf. ophavsretslovens § 50, stk. 2, jf. stk. 4.