Der er pt. ikke nedlagt forbud mod anvendelse af konkrete værker i nogen FFS-aftaler med aftalelicensvirkning.