Hvem er vi?

Hvem er vi?

Forfatternes Forvaltningsselskab blev stiftet i november 2014.

Bag selskabet står stort set alle danske tekstautorer, uanset om de skriver skønlitteratur, faglitteratur, journalistik, satire, manuskripter eller oversættelser heraf.

Selskabet er stiftet af Danske Populærautorer (DPA), Danske Dramatikere, Danske Jazz, Beat og Folkautorer (DJBFA), Danske Skønlitterære Forfattere, Oversætterforbundet, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Dansk Forfatterforening og Dansk Journalistforbund. Danske Dramatikere er udtrådt af selskabet pr. 1. januar 2019, og selskabet ejes i dag af de øvrige stiftende organisationer.

Samlet repræsenterer vi mere end 70.000 danske tekstautorer.

Alle organisationer er repræsenteret i selskabets bestyrelse som i dag består af:

  • Morten Rosenmeier (formand). Professor. ph.d. og formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (AC/Akademikerne)
  • Jan Thielke (næstformand). Forfatter og tidligere formand for Danske Skønlitterære Forfattere
  • Morten Visby. Oversætter og formand Dansk Forfatterforening
  • Tine Johansen. Næstformand i DJ
  • Jacob Morild. Bestyrelsesmedlem i DPA
  • Anna Lidell. Næstformand i DJBFA.

Selskabet ledes af Stig Oluf von Hielmcrone.

Juridiske og økonomiske oplysninger

siden juridiske og økonomiske oplysninger kan du læse om regnskaber, fordelingsprincipper, vedtægter m.v.

HVAD GØR VI?

Hvad gør vi?

Forfatternes Forvaltningsselskab er et kommercielt selskab, som skal forbedre medlemmernes økonomiske udbytte, når deres værker bruges. Samtidig forventes selskabets aktiviteter at medføre at flere værker bliver tilgængelige for brugere end tidligere.

Det gør vi ved at indgå nye aftaler om brug af litteratur og tekst samt indgå i forhandlinger herom, for derigennem at skabe de bedst mulige resultater for medlemmerne.

Selskabet er i sig selv nonprofit. Overskuddet fordeles til medlemmerne – det er betaling for det arbejde, de har lavet ved at skabe eller bearbejde tekstværker.

På vegne af DFF, DsF og AC/UBVA forestår vi en omfattende medieovervågning af forfatteres og akademiske eksperters optræden på tv. Det gør vi for at kunne bistå organisationerne med korrekt udbetaling af midler fra Copydan Verdens tv.

Læs mere på siden Medieovervågning

BRUGER DU LITTERATUR, ARTIKLER ELLER ANDRE TEKSTER?

Når du bruger tekster

Har du brug for et stort antal forskellige tekster fra mange forskellige tekstautorer, kan Forfatternes Forvaltningsselskab sandsynligvis hjælpe dig med at opnå alle de rettigheder du har brug for på én gang.

Det kan vi, fordi vi repræsenterer så mange danske tekstautorer som vi gør.

Dertil kommer, at vi inden for visse områder kan tilbyde aftaler med aftalelicensvirkning. Det betyder at en aftale med os både kommer til at omfatte de medlemmer vi direkte repræsenterer, men også tekstautorer som ikke er medlem hos os. Får du en aftale med os som har aftalelicensvirkning virker det reelt som en sikring af at du har opnået tilladelse til at bruge alle relevante værker på den måde som aftalen beskriver.

Når brugere laver aftaler med os er det fx vedrørende:

  • Brug af tekster på hjemmesider eller tilladelse til at videresende tekster, artikler mv. internt i virksomheder eller til kunder
  • Oplæsning eller fremførelse af litterære værker live, i radio eller på tv
  • Digitalisering eller reproduktion af større samlinger af tekstværker.

Bruger du tekstværker på en af disse måder eller på andre måder, og har brug for en aftale, er du velkommen til at kontakte os, enten på svh@forfatterselskabet.dk eller på telefon 26 258 852.

Vi arbejder også tæt sammen med andre aktører på området, fx Copydan. Vi kan således også hjælpe dig med finde den bedste måde at klarere de relevante rettigheder, uanset om det er os der kan stå for opgaven, eller om det fx er Copydan - vi hjælper gerne med denne afklaring.

Det følger af ophavsretsloven, at man skal have en aftale om offentlig brug af litterære værker. Vi kan sørge for at du får de nødvendige aftaler, så det bliver nemt og ligetil at overholde reglerne.

Skaber du litteratur?

Hvad kan du bruge Forfatternes Forvaltningsselskab til?

Forfatternes Forvaltningsselskab indgår som udgangspunkt brede, kollektive aftaler for brug af mange værker.

Det kan fx være når en radiostation skal bruge mange forskellige værker.

Bliver dine værker benyttet i den sammenhæng vil du modtage en afregning herfor.

For at vi kan udbetale vederlag til dig som rettighedshaver, har vi brug for nogle oplysninger. Du skal kun indsende oplysninger til os hvis vi beder dig om det. De oplysninger du sender til os krypteres, og kan sendes sikkert via dette link:

Indsend oplysninger

Du kan stadig frit råde over dine værker som du hidtil har gjort. Forfatternes Forvaltningsselskab arbejder for at skabe supplerende indtægter, primært på nye forretningsområder. Selskabets aktiviteter er på den måde ikke et ”enten, eller” i forhold til den måde som du i dag tjener penge på dine værker, men mere et ”både, og”.


Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller ideer.

Forfatternes Forvaltningsselskab er godkendt af Kulturministeriet.