Medieovervågning

På vegne af DFF, DSF og AC/UBVA forestår vi en omfattende medieovervågning af forfatteres og akademiske eksperters optræden på tv. Det gør vi for at kunne bistå organisationerne med korrekt udbetaling af midler fra Copydan Verdens tv.

 

Siden indførelsen af kabel-tv i Danmark, har kabeludbyderne, fx Stofa og YouSee, betalt vederlag til Copydan Verdens TV. De betaler for de ophavsrettigheder, som transporteres via kabler ud til de enkelte brugere/seere. Det er de forpligtet til i henhold til et EU-direktiv, som er implementeret i dansk lovgivning i 2016.

DFF og DSF har i en kortere periode selv stået for forvaltningen af Copydan-midlerne fra AV-foreningerne, men overlod det i 2018 til FFS. Du kan læse mere her: https://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

Det er centralt at have for øje, at det ikke er penge, som fx DR betaler i honorar. Det er for selve kabel-retransmissionen (det er den term som bruges i lovgivningen), hvorfor det ikke skal ses, som at man modtager et honorar fra tv-stationen: Det er et vederlag, som knytter sig til ophavsretten til det, man siger, og den rolle man har, og som så udløser vederlag på grund af den særlige beskyttelse, der ligger i, at fx YouSee skal betale et vederlag for brugen heraf.

Rapporteringsgrundlaget skabes ved, at vi i FFS ser tv og foretager registreringer af, hvilke forfattere og akademiske eksperter der deltager i programmerne. Vi har tre registranter ansat, som ser tv cirka 150 timer hver måned. De ser udvalgte kanaler, fx DR1, DR2, TV2, TV2 News m.fl., og det er for optræden på disse kanaler, at vi udbetaler vederlag. Det betyder, at vi fx ikke udbetaler vederlag for en forfatter, der optræder på svensk tv.

Radiolytning sker i Danmark stort set ikke via kabel – det sker normalt via FM, DAB eller internet – hvorfor der ikke følger et kabelvederlag med deltagelse i radioprogrammer. Har du optrådt som forfatter i radioen vil du dog kunne modtage et vederlag. Det skyldes, at fordelingsprincipperne som er vedtaget af DSF og DFF for forfattere er anderledes end dem, som gælder for akademiske eksperter. 

Vi har indtil vederlagsåret 2018 samarbejdet med Copydan Tekst & Node om udbetalingerne, men for vederlagsåret 2019 og frem forestår FFS selv hele dette arbejde. Vi har derfor ultimo september sendt en mail ud til en lang række forfattere og akademiske eksperter, og bedt dem udfylde en formular med henblik på udbetaling af vederlag. Vi vil fremadrettet løbende udsende tilsvarende mails til forfattere og akademiske eksperter såfremt disse optræder på tv og derfor har ret til et vederlag via os og organisationerne bag FFS.

Det er vigtigt at du benytter det link der er fremsendt til dig pr. mail når du udfylder formularen da det er et link som knytter dig til vores system. Du kan derfor ikke tilgå log-in via denne hjemmeside første gang. Samtidig er det vigtigt at du bruger den mailadresse som du har modtaget mailen fra os til at logge ind med.

Når du har logget ind og oprettet din profil kan du efterfølgende tilgå systemet via dette link:

https://vederlag.forfatterselskabet.dk/login

Du skal bruge din emailadresse og den adgangskode du selv har lavet for at logge ind.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du altid kontakte os på svh@forfatterselskabet.dk eller på telefon 26 258 852.

Du kan finde mere information om emnet hos de enkelte organisationer via disse links:

https://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

https://ubva.dk/udlodning-af-copydan-midler/generelt-om-ubvas-udlodning-af-copydan-penge/